Aktuality

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky vznikol dňa 1. 5. 2011 zlúčením Katedry elektroenergetiky, Katedry elektrotechnológie a Katedry elektrických strojov a prístrojov. Bývalé katedry pôsobia ďalej ako oddelenia v rámci ústavu  a venujú sa pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti.

Pracoviská ústavu sú zamerané na:

  • výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektriny,
  • svetelnú techniku, návrh svietidiel pre automobily,
  • technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku,
  • meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov,
  • výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,
  • vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky.

Riaditeľ:

prof. Ing. Anton Beláň, PhD.
Tel: +421(2)602 91 786
e-mail: anton.belan@stuba.sk

Tajomníčka:

Mgr. Miriam Szabová
Tel: +421(2)602 91 831 / +421(917) 933 184
e-mail: miriam.szabova@stuba.sk

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky  sa nachádza v budove Fakulty elektrotechniky a informatiky  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na bloku C.