Predmety bakalárskeho študijneho programu ELEKTROENERGETIKA

1.ročník

Bezpečnosť v elektrotechnike

doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Ing. Juraj Packa, PhD.

2.ročník

Ekonomika energetických systémov
(Študijný program: Aplikovaná informatika, Robotika a kybernetika)
prof. Ing. František Janíček, PhD.

Q

Elektrické pohony mechatronických systémov
(Študijný program: Automobilová mechatronika)
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Ing. Milan Perný, PhD.

Q

Systémy manažérstva kvality
(Študijný program: Automobilová mechatronika)
Ing. Peter Poljovka, PhD.

Q

Elektrotechnické materiály
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

Q

Základy elektroenergetiky
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

Q

Energetická efektívnosť
prof. Ing. František Janíček, PhD.

3.ročník

Elektrické systémy elektrární 
(Študijný program: Jadrové a fyzikálne inžinierstvo)
Ing. Marek Pípa, PhD.

Q

Diagnostika izolačných systémov
Ing. Attila Kment, PhD.

Q

Obnoviteľné zdroje energie
prof. Ing. František Janíček, PhD.

Q

Elektrické inštalácie
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Q

Elektrárne 1
Ing. Marek Pípa, PhD.

Q

Využitie elektriny a elektrické zariadenia
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Ing. Attila Kment, PhD.

Q

Solárne energetické prvky a systémy
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

Q

Technológie v elektroenergetike
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.

Q

Elektrické stroje
doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.

Q

Svetelná technika
Ing. Jana Raditschová, PhD.

Q

Základy modelovania v elektroenergetike
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Q

Technika vysokých napätí
Ing. Attila Kment, PhD.