Tel: 02/60291-887
e-mail: juraj.kubica@stuba.sk
Kancelária: C405

Ing. Juraj Kubica, PhD.

Venujem sa obnoviteľným zdrojom energie a environmentálnym vplyvom elektroenergetiky, aj energetickej politike a integrácii OZE do elektrizačnej sústavy. Na FEI STU pôsobím na čiastočný úväzok a moje hlavné pôsobisko je v štátnej správe, preto sa v uplynulých rokoch venujem viac projektovému riadeniu než výskumu. Individuálne konzultácie poskytujem po dohode, prípadne online.