Tel: 02/60291-887 / 0904/393-859
e-mail: juraj.kubica@stuba.sk
Kancelária: C405

Ing. Juraj Kubica, PhD.

V roku 2007 som absolvoval štúdium FEI STU, program fyzikálne inžinierstvo. V roku 2013 som na ÚEAE obhájil doktorát o výrobe bioplynu a jeho využití v kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Výskumne a pedagogicky sa venujem problematike obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2013 som v štátnej službe, v súčasnosti na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Vo voľnom čase sa venujem popularizácii astronómie a zasadzujem sa o výstavbu planetária v Bratislave.

Doplnujúce informácie

konzultačné hodiny : Ut 8.00 – 10.00