Predmety inžinierskeho štúdijného programu ELEKTROENERGETIKA

1.ročník

Svetelnotechnické aplikácie
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Ostrovné energetické systémy
Ing. Marek Pípa, PhD.

Elektrické stanice a prístroje
prof. Ing. František Janíček, PhD.

Metalické a optické vodiče a káble
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.
doc. Ing. Michal Váry, PhD.

Pohony a výkonová elektronika
Ing. Milan Perný, PhD.
Ing. Vladimír Kujan

Ustálené stavy v elektrizačnej sústave
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

Fotometria a kolorimetria
Mgr. Roman Dubnička

Svietidlá
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Svetelné zdroje a predradníky
Ing. Jana Raditschová, PhD.

Prechodné stavy v elektrizačnej sústave
doc. Ing. Žaneta Eleschová, PhD.

Inžinierska ekológia
Ing. Juraj Kubica, PhD.

Vonkajšie silové vedenia
Ing. Marek Pípa, PhD.

Elektrárne 2
Ing. Marek Pípa, PhD.

Aplikovaná elektroenergetika
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

2.ročník

Inteligentné siete v e-mobilite 
(Študijný program: Aplikovaná mechatronika a elektromobilita)
Ing. Peter Janiga, PhD.

Q

Distribučné siete a projektovanie
Ing. Peter Janiga, PhD.

Q

Riadenie elektrizačnej sústavy
doc. Ing. Anton Beláň, PhD.

Q

Osvetľovacie zariadenia a sústavy
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.

Q

Ochrany a automatiky v elektrizačnej sústave
prof. Ing. František Janíček, PhD.