O nás

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky vznikol dňa 1. 5. 2011 zlúčením Katedry elektroenergetiky, Katedry elektrotechnológie a Katedry elektrických strojov a prístrojov. Bývalé katedry pôsobia ďalej ako oddelenia v rámci ústavu  a venujú sa pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti.

Pracoviská ústavu sú zamerané na:

  • výrobu, prenos, distribúciu a efektívne využitie elektriny,
  • svetelnú techniku, návrh svietidiel pre automobily,
  • technológiu slaboprúdových a silnoprúdových zariadení a na káblovú techniku,
  • meranie elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov,
  • výskum degradačných procesov vyvolaných najrôznejšími mechanizmami,
  • vývoj, konštrukciu a diagnostiku elektrických strojov, prístrojov, pohonov a výkonovej polovodičovej techniky.