Oddelenie elektroenergetiky

Oddelenie elektroenergetiky na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU v Bratislave sa zaoberá výskumom a vzdelávaním v nasledovných oblastiach:

  • Elektroenergetika
  • Svetelná technika
  • Technika vysokých napätí

Vrámci elektroenergetiky sa oddelenie sa zaoberá výskumom a vzdelávaním v oblasti výroby, prenosu, distribúcie, spotreby a využitím elektriny.

Svetelná technika sa zaoberá návrhom svetelnotechnických inštalácií a svetelnotechnický auditov budov a je po softwarovej stránke vybavená potrebnými aplikáciami na tieto účeli.

Labolatória