Oddelenie silnoprúdovej elektrotechniky

Oddelenie silnoprúdovej elektrotechniky ÚEAE sa podieľa na pedagogickom zabezpečení študijného programu Elektrotechnika a Automobilová elektronika v bakalárskom štúdiu a tiež študijného programu Elektroenergetikav inžinierskom štúdiu.
Nosnou náplňou práce oddelenia je výchova odborníkov vo vývoji, konštrukcii, meraní a prevádzkovaní elektrických strojov, prístrojov, pohonov, meničov a výkonovej polovodičovej techniky.

Oddelenie sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

Elektrické prístroje

Výskumná činnosť sekcie je zameraná na oblasť prístrojov nízkeho napätia a to najmä:

  • istenie
  • obmedzovanie prepätia
  • prechodné javy
  • tepelné, tlakové a dynamické javy

Pracovisko má laboratórium na generovanie skratových prúdov – skratovňu nízkeho napätia, skúšobné laboratórium elektrických prístrojov, Laboratórium elektrických prístrojov a Laboratórium elektrických prístrojov VN.

Elektrické stroje

Zamariava sa na teóriu a projektovanie elektrických strojov a technológiu ich výroby. K sekcii patrí laboratórium elektrických strojov, v ktorom sa vykonáva výskumná činnosť zameraná na teóriu a praktickú aplikáciu elektrických strojov a počítačová miestnosť určená na počítačový návrh elektrických strojov. Ďalší výskum je zameraný na špeciálne elektrické stroje, stroje s permanentnými magnetmi, viacvinuťové transformátory, teóriu vyšších harmonických indukčného motora a skúšanie elektrických strojov.

Pohony a výkonová elektronika

V súčasnosti vyučované predmety Pohony a výkonová elektronika a Pohony mechatronických systémov nadväzujú na dlhoročnú tradíciu a skúsenosti v oblasti výučby problematiky elektrických pohonov a výkonovej elektroniky, rešpektujúc pri tom súčasné poznatky vedy a techniky.

Výučba prebieha v laboratóriách oddelenia na 1.pochodí T-bloku oproti výpočtovému stredisku: