Seminár o obnoviteľných zdrojoch energie pre študentov LEAF Academy

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) sa dlhodobo zapája do pedagogicko-popularizačných aktivít rôzneho druhu. Sú to rôzne semináre, workshopy, dni otvorených dverí, či napr. noc výskumníkov.  V piatok 7. 6. 2019  sa na ÚEAE uskutočnila prednáška pre študentov medzinárodnej strednej školy LEAF Academy, ktorí sa pripravovali na svoj ročníkový projekt o energetike.

 

Svetové vzdelanie založené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebaspoznávaní – to je LEAF Academy. Medzinárodná rezidenčná stredná škola pre akčných študentov. Študenti LEAF Academy  mali na FEI STU pripravený celodenný program.  Doobeda mali prednášku na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI). Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. prednášal o najnovších poznatkoch v jadrovej energetike. V popoludní im Ing. Juraj Kubica, PhD. z ÚEAE pripravil seminár o obnoviteľných zdrojoch energie. Viac než prednáška to bola vzájomná diskusia, keďže študenti mali dobrý základný prehľad o téme a zaujímali sa o podrobné detaily, ako je vplyv pálenia biomasy na naše lesy, alebo hospodárnosť prečerpávacích vodných elektrární. Záverečným testom pre študentov bude prezentácia ich ročníkového projektu v utorok 18. 6. na ich domovskej škole. Študentom boli okrem prednášky a diskusie v angličtine poskytnuté aj drobné darčekové predmety a informačné letáky o štúdiu na FEI STU.