Štúdium na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektroenergetiky

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky ponúka štúdium na všetkých troch stupňoch vysokoškolského stupňa. Po ukončení štúdia sú naši absolventi pripravený pracovať v odvetviach elektrotechnického priemyslu, najmä v elektroenergetickej praxi. Je schopný pracovať vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou elektriny, výstavbou, prevádzkou a projektovaním elektroenergetických zariadení a systémov, zvyšovaním efektívnosti, a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení a systémov.