Spolupráca v podnikateľskej činnosti

ABB, s. r. o., Bratislava

Atos IT Solutions and Services s. r. o., Bratislava

BEZ Transformátory, a. s., Bratislava

EVPU, a. s., Nová Dubnica

OMS, spol. s r.o., Dojč

Sféra, a. s., Bratislava

ABB Corporate Research, Baden Daettwil, Switzerland

Schrack Technik, s. r. o., Bratislava

Siemens, s. r. o., Bratislava

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., Bratislava

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Žilina

Stredoslovenská energetika, a. s., Žilina

SYLEX, s. r. o., Bratislava

THERMO-SOLAR, s. r. o., Žiar nad Hronom

VÚJE, a. s., Trnava

VÚJE, a. s., Trnava

Oberosterreichische Kraftwerke AG, Linz, Austria

PIEZOKERAMIKA s.r.o. Hradec Králové, Česká republika

VÚKI, a. s., Bratislava

VÚSAPL, a. s., Nitra

Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava

Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava

SEI-Sistemi Energetici Integrati Prato, Italy

Solarex Austria, Inc., Wien, Austria

WAGO Electric G.m.b.H., Wien, Austria

Spolupráca s univerzitami

Domáce:

Slovenská akadémia vied, Bratislava

Slovenská akadémia vied, Košice

Slovenská technická univerzita, Bratislava

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra

Technická univerzita v Košiciach, Košice

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice

Žilinská univerzita v Žiline, Žilina

Zahraničné:

Akademie věd České republiky, Česká republika

Budapest University of Technology and Economics, Hungary

Colorado State University, USA

České vysoké učení technické v Praze, Česká republika

Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, Germany

Goce Delčev University of Štip, Macedonia

Istanbul Technical University, Turkey

International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy

Ludwig Boltzmann Institut for Solid State Physics, Austria

Northumbria University, United Kingdom

NREL – National Renewable Energy Laboratory, Golden, USA

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia

Technische Universitat Wien, Austria

University of Pannonia, Hungary

University of Ljubljana, Slovenia

Universität Wien, Austria

Universidad Politecnica de Madrid, Instituto de Energia Solar, Spain

Universita degli Studi di Firenze, Italy

Vysoké učení technické v Brně, Česká republika

Warsaw University of Technology, Institute of Microelectronics and Optoelectronics, Poland